E-arve ja operaatorid

november 28, 2017 in Uudised

Soomes edastatakse e-arvetena 75% kõikidest saadetud arvetest, see tähendab, et suurem osa arvetest on e-arved. Eestis on kõikidest ettevõtetest ainult 3% organisatsioonidest võimelised saatma ja vastu võtma e-arveid.

Milleks vajame e-arvete saatmiseks e-arvete operaatoreid?

  • E-arvete konverteerimine teise formaati või kujuleNäiteks, kui Sulle saadetakse Soomest e-arve, siis võib selle formaat erineda Eestis kasutatavast formaadist. Sellisel juhul konverteerib operaator Sulle saadetud e-arve ümber Eestis kasutusel olevaks e-arveks ja edastab Sulle. Operaatorid konverteerivad ka arveid sellisele kujule, nagu Sinu ettevõte eelistab neid kätte saada (arve kujud on: e-arve, pdf, paberil arve). Ehk, kui Sulle saadetakse paberil arve, kuid Sina soovite vastu võtta ainult e-arveid, siis konverteerib e-arvete operaator saadetud paberarve ümber e-arveks. Kokkuvõtvalt konverteerib e-arvete operaator arve Sinu jaoks kõige sobivamale kujule ja toob kohale.
  • Operaatorid teevad e-arvete saatmise turvalisemaks. Tänu operaatoritele on raamatupidamistarkvaral kindel partner, kellelt saab e-arveid vastu võtta.
  • Kulude sääst: raamatupidamistarkvaradel on oluliselt lihtsam ehitada integratsioon operaatoriga, kui ehitada eraldi integratsioonid kõikide teiste tarkvaradega.
  • Lisaks liigutavad operaatorid andmeid pankadesse (ka eraisikutele, näiteks Telia arve tuleb otse panka).

Mis on e-arve?
E-arve on arve, mis on masinloetav. Seega kui e-arve jõuab tarkvarasse, siis on seal kõik vajalik informatsioon tarkvarale arusaadaval kujul olemas. Eesti pangaliidu standardile vastav 1.2. e-arve versiooni sees on ka kohe kaasas pilt (pdf).

Selline näeb välja e-arve:

Kes pakuvad operaator teenust Eestis?
Eestis pakuvad operaator teenust Telema, Omniva, Fitek ja e-RIK. Teave selle kohta, kas organisatsioon võtab e-arveid vastu ning millist operaatorit ta kasutab, saab vaadata äriregistri teabesüsteemist rik.ee (kasuta otsingut, ettevõtte nimel klikkides kuvatakse ka info e-arvete vastuvõtmise kohta). Igal organisatsioonil saab olla leping ainult ühe operaatoriga, kuid operaatorid vahetavad ka omavahel e-arveid.

Lihtsustatult näeb e-arvete saatmine läbi operaatori välja selline:

Seega julgelt e-arveid kasutama, saame ehk Soomest ette!

Manivald Sternhof intervjuu

november 5, 2017 in Uudised

Käesolevaga alustab Tsekk.ee intervjuude seeriat oma pikaajaliste klientidega. Et süübida sügavamalt oma kasutajate mõttemaailma ning kuulda nende arvamust nii meie teenuse hetkeseisust ning tulevikuvaadetest, istusime maha raamatupidamisteenust pakkuva ettevõttega Ärikonsultatsioonibüroo Suntime OÜ juhatuse liikme Manivald Sternhofiga. Mida Manivald meie teenusest arvab, võite lugeda allpool.

Manivald Sternhof, foto: Meeli Küttim

Oled olnud Tsekk.ee kasutaja päris algusest peale?
Tõsi – nad alustasid Tsekk.ee tegemist, siis saime juba kohe alguses kokku.

Kui palju Tsekk.ee teenus täna teie tööd hõlbustab – mõõdame seda siis kas ajas või lihtsuses või mõnes muus mõõtkavas?
Täna kasutavad minu klientidest ca 98-99% Tsekk.ee äppi ja tegelikkuses tähendab see, et kuigi säästetud aega on keeruline hinnata, siis laekuvad nüüd mulle tšekid pidevalt nö. “tilkudes”. See omakorda tähendab seda, et kui varem laekusid tšekid pakkidena ning see tähendas meie jaoks 18.-20. kuupäevani põhimõtteliselt ööpäevaringset tööd, siis nüüd on seda tööd võimalik paindlikult korraldada, sest tšekid laekuvad pidevalt. Samuti saame klientidelt, kelle pangakontode seisud on juba 5ndaks kuupäevaks fikseeritud, juba aegsasti puuduolevaid tšekke küsima hakata. Lihtsust lisab omakorda veel ka see, et ma võin seda tööd täna teha sisuliselt kus-iganes, sest tšekid on süsteemis piltidena. See lisab liikumisvabadust. Samuti muudab see kogu protsessi oluliselt kiiremaks.

Kuidas hindad Tsekk.ee lahenduse arengut ajas – milline oli see alguses ning milline on nüüd?
Kuigi lahenduse visuaalne pool, äpp jms, on suuresti jäänud samaks, siis on tohutu hüpe toimunud just andmekvaliteedi osas ja see on otsene poiste arengustegevuse tulemuse. Lahendust on pidevalt täiustatud. Kuna mul on olnud õnne olla Tsekk.ee juures suhtelisest algusest, siis olen kohati võibolla isegi liialt nahhaalne olnud oma arendussoovide väljendamisel 🙂

Automatiseerimine puudutab juba praegu enamusi eluvaldkondi – kas jõuame tulevikus ka selleni, et kogu raamatupidamisprotsess on automatiseeritud?
Pole midagi teha – eks raamatupidaja kutse ei kao ilmselt küll kuhugi, kuid tema töö sisu muutub – rõhk saab ilmselt olema rohkem andmete kontrollil, mitte enam manuaalsel andmesisestusel. See võimaldab omakorda keskenduda rohkem andmete analüüsile.

Kuulsin, et tegite eelmisel kuul ka oma mahtudes uue rekordi?
Jah, tõus on olnud muljetavaldav – meie igapäevane tšekkide maht ületab täna juba kohati varasemat kuumahtu. See näitab omakorda teadlikuse kasvu. Samuti on muutunud mõtteviis – mul on kliente, kes varasemalt pidevalt oma tšekke kaotasid, kuid enam neil seda probleemi ei esine, sest nad pildistavad kohe oma tšekid üles.

Kuhu näed, et teenus edasi võiks areneda? Mis järgmiseks?
Kui funktsionaalsuse seisukohast on juba praegu Tsekk.ee enda keskkonnaga lood hästi, siis näen arenguruumi just majandustarkvarade pool – et sellest Tsekk.ee kanali kaudu laekuvat informatsiooni oleks veelgi paremini võimalik tarkvara poolel ära kasutada.

Seoses e-kviitungite valdkonna arengutega viimastel aastatel – kas sa ei näe, et ükshetk võib tekkida olukord, kus paberkviitungute mahud kaovad?
Seda olukorda, et tšekke enam üldse ei ole, ma hästi ette ei kujuta – pigem on küsimus erinevates lisafunktsionaalsustes, mida on võimalik kasutada. Näiteks ei piirdu ju raamatupidamisse edastatavate dokumentide loetelu kindlasti ainult tšekkidega. Võtmesõnaks on siin vast teenuse mitmekesistamine. Paramatamult jääb dokumentide liigutamise vajadus alles, seda näiteks ettevõtete suhtluses Venemaaga. Kahtlen, et pabertšekid seal veel niipea elektroonilistesse kanalitesse liiguvad.

Näen ise, et Eesti on mingite uute lahenduste testimise mõttes ideaalne asukoht – meil on palju startupe, palju erinevate rahvusvaheliste ettevõtete raamatupidamise tugikeskuseid, kes on valmis uusi asju siin, väikesel turul katsetama.
Jah, tšeki lahendusest võiksid huvitatud olla need inimesed, kes raamatupidajatele piltilikult öeldes palka maksavad. Kasutades Tsekk.ee lahendust, saavad needsamad raamatupidajad olla oluliselt kasumlikumad, sest suudavad sama ajaga teenindada rohkem kliente ja tegeleda oluliselt kallimate ning suuremat lisandväärtust loovate teenuste pakkumisega. Büroo vaatest annab see ka võimaluse tööd oluliselt paremini planeerida, sest tšekid laekuvad pidevalt. Ärgem unustagem ka seda, et tänapäeva tšekid kustuvad valguse käes suhteliselt kiiresti, seetõttu tuleb see kas sisse skännida või pilt teha. Seadus ütleb, et tšekk peab säilima muutmatul kujul – olgu selleks siis pilt või skänneering.

Kui tulla veel paljudes korporatsioonides kasutusel olevate protseduuride juurde, siis ilmselt kulus paljudes nendest kastide viisi paberit, et kuludokumente paberile kleepida, sisse skännida ning omakorda uuesti välja printida 🙂
Tõsi – isegi väikeses büroos kulus sellele kohati terve kast paberit kuus.
Meile endile tundub, et üheks meie tuleviku sihtturuks planeeritud Skandinaavia esindab pigem sellist konservatiivset liini, kus igasuguse elektroonilise või automaatse süsteemi kasutuselevõtt eeldab mingist ametiühingust vms möödaminekut.
Jah, samas Eesti puhul näen, et rohkem initsiatiivi võiks üles näidata ka majandustarkvarade tootjad ning selle asemel, et igaüks oma enda lahendust arendaks, lihtsalt Tsekk.ee lahenduse kasutusele võtaks.

Lõpetuseks – on Sul endal meile mingeid soovitusi või nõuandeid?
Kuulake oma klientide soove ning arendaga teenust nendest lähtuvalt. Mina soovitan täna Tsekk.ee teenust kõikidele ettevõtjatele, sest see võimaldab kiiremat ja efektiivsemat infovahetust – andmed jõuvad kiiremini raamatupidamisse ja ka juht saab operatiivsemat infot juhtimisotsuste tegemiseks. Samuti kaob oht, et tšekid kaovad ära ja keegi saab seetõttu kopsaka maksunõude.

 

Täname Manivaldi oma mõtete jagamise eest ning peatselt saad lugeda intervjuud järgmise huvitava persooniga!

Tsekk.ee valiti 5 parima idee hulka üleeuroopalisel e-valitsemise võistlusel!

oktoober 10, 2017 in Uudised

Eelmise nädala neljapäeval toimus kauaoodatud üleeuroopalise e-valitsemise startup võistlus eGovernance Solutions. Tegu on EU2017 raames Loov Eesti poolt korraldatava üritusega, mille eesmärk on pakkuda riigivalitsusele uusi lennukaid ideid, et kodanikel oleks lihtsam ja mugavam riigiteenustest osa saada või riigivalitsemisel kaasa rääkida. Ideid võistlusele laekus seitsmest erinevast riigist ning poolfinaali pääses vaid 10 ideed.

„McKinsey andmetel kasutavad riigid oma IT potentsiaalist ainult ca 12%. Teadmised annavad sinu tegevusele jõu,“ rõhutas e-visionäär Linnar Viik. Tsekikad pooldavad igati uute lahendustega väljatulemist ning riigisektori töö lihtsustamist, seetõttu pakkusime riigile välja ka oma lahendust kuludokumentidega tegelemiseks. Et teed oma tšekist äpiga pildi ning juba 10 sekundi pärast on esialgselt tekstituvastusega välja loetud andmed (summa, käibemaks, hankija ja tema registrikood, dokumendi number ja kuupäev) olemas. Järgmise tööpäeva jooksul käib digiteerija andmed üle ja täiendab neid ning peale seda jõuab tšekk kogu infoga e-arve formaadis raamatupidamisse. See tähendab, et kuludokumentide esitaja ei kaota tsekke ega kuluta aega aruannete tegemiseks, mida raamatupidaja peaks veel omakorda käsitsi programmi lööma. Kõik toimub hoopis kiiremini, lihtsamini ja automaatselt, säästes palju palju töötajate aega ning organisatsiooni raha.

Tsekk.ee koos teiste start-upide ja žüriiga CBC eGovernance Solutions poolfinaalis.

Meie lennukas idee meeldis žüriile ning meid valiti TOP5 hulka, kellele anti võimalus järgmisel päeval juba paljude Euroopa Liidu ministrite ees oma ideed esitleda. Vau! Milline uhke tunne! Ja samas, veidi ka ärevusttekitav.
Martin sobis lavale kui valatult, tema suurepärast etteastet saate vaadata siin: https://www.facebook.com/tsekk.ee/videos/1496908660615859/

Top5 seas olid tõeliselt head ideed, mis on tõesti riigile igati kasulikud. Sedakorda võitis võistluse PSII, kes pakub riigile lahendust delikaatsete isikuandmete tuvastamisel, et riik ei läheks vastuollu uue andmekaitsemäärusega. Soovime neile Tsekk.ee poolt palju palju õnne!

Selleks, et kogu sellest virr-varrist veidi emotsioone kätte saada, pani Martin oma memuaarid kirja, neid saab lugeda SIIA klikkides.

 

Tsekikad arutlevad AI üle

september 18, 2017 in Uudised

Tsekk.ee-l olid nädalavahetusel suvepäevad. Sõitsime Hiiumaale, linnakärast kaugemale, et oleks aega rääkida ka muudest teemadest kui tekstituvastusest, digiteerimisest, integratsioonidest ja muudest huvitavatest ja keerulistest ent igapäevastest teemadest.

Mõtlesime huvitavamaid mõttearendusi ka veidi jagada. Ilmselgelt on tarkvaravaldkonna inimestele üks huvitavamaid teemasid AI, selle hüved ja ohud. Arutlesime, kas AI suudab õppida inimese käitumist piisavalt palju, et aretada tegelikult meeldivat vestlust ja olla empaatline. Ühest küljest on AI ülimalt õpivõimeline, analüüsides meeletuid andmehulkasid inimeste käitumise ja sõnavara kohta. AI oskab oluliselt efektiivsemalt jälgida inimese miimikat, kehakeelt, kehatemperatuuri ja veel paljut enamat. Inimene oma kahe silmaga kõike seda ei registreeri. Seda andmehulka analüüsides suudab AI ilmselt pakkuda igale küsimusele vastuse, mis sobitub antud kontekstis kõige paremini, tuginedes varasemale analüütikale. On see aga siiski päriselt empaatia? Inimese kehas toimub lisaks nähtu analüüsimisele ka palju keemilisi reaktsioone, olukordi lahendatakse erinevalt vastavalt ümbritsevale keskkonnale, iseenda emotsioonidele ning sellele tundele, mis meid valdab teise inimese suhtes (kiindumus, ükskõiksus, ebameeldivus jne). Aga kui AI mõõdaks ka hormoonitasemeid? Siiski töötab robot teiste põhimõtete alusel kui inimaju, infot edastatakse erinevalt.

Küll leidsime ühiselt, et robotid hakkavad tulevikus meilt tööd ära võtma. Robotid on efektiivsemad, parema stressitaluvusega ning suudavad palju paremini õppida kui inimesed. Kõik lihtsamad tööd teevad nad edukalt ära, vähendades sellega oluliselt ettevõtete kulusid palgafondi suuruse näol. Teisalt kaasneb sellega suurem töötuse määr, inimesed jäävad töötuks ja rahatuks. See tähendab seda, et meid on ees ootamas mõttemaailma muutus, tööd ei ole enam vaja teha nii nagu seni, 8h päevas 5p nädalas. Inimestele jääb teistsugune töö, teistega suhtlemine, arendustegevused jms. See kõik vajab ka rahasüsteemi ülevaatamist, mille eest üldse inimesed tasu saavad, on see kohustuslik või vabatahtlik?

Lisaks sellistele eksistentsiaalsetele teemadele tegime ka mõtteharjutusi ning mõtlesime Tsekk.ee-le välja akronüümi. Üks võimalus sellest on allpool, kas mõtleksid ise parema välja?

Segadus Uberi ja Taxify tšekkidega on nüüdseks ajalugu

juuli 23, 2017 in Uudised

Kui siiamaani põhjustasid Uberi ja Taxify e-maili teel saadud sõidukokkuvõtted enamikule Eesti raamatupidajatele palju peavalu, siis on meil hea meel teada anda, et oleme selle probleemi nüüdseks lahendanud. Oleme nüüdseks ehitanud just neile kuludokumentidele mõeldes ehitanud lahenduse, mis võimaldab ka neid digiteerida, neist e-arveid koostada ja automaatselt raamatupidamistarkvarasse saata.

Siiani saatsid töötajad oma Uberi ja Taxify sõidukokkuvõtted raamatupidajale, kes need välja printis ja seejärel käsitsi andmed raamatupidamisprogrammi kandis. Tsekk.ee lahendus säästab võrreldes varasemaga 75% ajast: enam pole vaja teha midagi muud, kui edastada emaili teel saadud kokkuvõtte ettevõttele eraldatud unikaalsele emaili aadressile (“ettevõtte reg.kood”@tsekk.ee) ja hiljemalt järgmiseks tööpäevaks on sõit ilusti raamatupidamises kajastatud. Sarnaselt pildistatud dokumentidega digiteeritakse vajalik info ning raamatupidaja näeb järgmisel tööpäeval kõik andmeid programmis.

Sellise arengu tingis viimasel ajal leebunud Maksuameti lähenemine jagamismajanduse teenuste väljastatud kviitungitele ning nüüdseks on EMTA leidnud, et näiteks ““Uberi sõidujagamisteenuse platvormi väljastatud sõidukokkuvõte on aksepteeritav, sest teenusepakkuja (autojuht) on sõlminud platvormi kasutamiseks end identifitseerides lepingu ning tema tehtud sõidud on isikustatult ja tagantjärele kontrollitavad”.
Väike positiivne areng EMTA tõlgenduses – Suur samm edasi Eesti raamatupidajate töö efektiivsemaks muutmises!